menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt controle sociale woningfraude

Gisteren vroeg onze fractie tijdens de gemeenteraad of er ook in Balen-Olmen onderzoek zou gevoerd worden naar sociale woningfraude. In lier worden na gedegen controle op die manier niet minder dan 25 mensen, die onrechtmatig een sociale huurwoning betrokken, uit hun woning gezet.

De bevoegde schepen bevestigde dat ook in Balen de intentie bestaat om dit onderzoek te voeren. Uiteindelijk is het de Molse Bouwmaatschappij die dat onderzoek moet laten voeren, maar de gemeente zal daar opdracht toe geven.

Aangezien de Vlaamse regering nu een budget heeft uitgetrokken waar de Vlaamse gemeenten gebruik van kunnen maken voor dit onderzoek, zijn er allerminst excuses voor het bestuur om dit fraudeonderzoek niet te laten plaatsvinden. We volgen dit dossier nauwgezet op in de toekomst.

Lees onder het filmpje de tussenkomst van Vlaams Belang-fractieleider Bert Deckers.

Bijkomend punt gemeenteraad 29 maart 2021
Fraudeonderzoek Sociale Woningen

Het Vlaams Belang pleit al lang voor een efficiënte fraudeaanpak van huurders van een sociale woning die tegelijkertijd een eigendom in het buitenland bezitten. Volgens de wet mogen sociale huurders geen woning geheel of gedeeltelijk in eigendom hebben. Toch blijken veel allochtone sociale huurders vastgoed te hebben in hun thuisland.

De Vlaamse Regering wil nu met eigendomsonderzoek in het buitenland frauderende sociale huurders opsporen via privédetectives. Vijf privébureaus in België en Nederland werden aangesteld om kadasters op te sporen in 41 landen. In Lier zouden op die manier, na gedegen onderzoek, 25 fraudeurs hun sociale woning verliezen.

Voor Balen-Olmen en Mol staan er bij de Molse Bouwmaatschappij 1105 kandidaat huurders op de wachtlijst voor een sociale woning, zo leren we uit de antwoorden op enkele schriftelijke vragen die onze Vlaams Belang-collega’s van Mol stelden aan hun gemeentebestuur. 24% daarvan zijn niet-Belgen. Cijfers voor onze gemeente van het SVK zijn hier nog niet bijgeteld.

Daarom onze vragen.

  • Hoeveel allochtone sociale huurders heeft Balen-Olmen, meer specifiek EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen?
  • Zal onze gemeente een onderzoek laten voeren naar de allochtone sociale huurders op haar grondgebied inzake eigendom in het thuisland, of werd dit in het verleden al gedaan?
  • Wordt hetzelfde gedaan voor de andere, autochtone sociale huurders, want ook zij kunnen frauderen?
  • Welke maatregelen worden getroffen wanneer wordt vastgesteld dat sociale huurders in overtreding zijn met de sociale huurwetgeving? En hoe zullen die maatregelen vervolgens worden opgevolgd?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF