menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt bescherming namen 'Congostraat' en 'Congo Kermis'

Sinds vorige week vrijdag zijn alle gemeentebesturen in Vlaanderen in het bezit van een handleiding waarin uitgelegd wordt hoe ze kunnen omgaan met het Belgische koloniaal verleden. Hiermee wordt verwezen naar Leopold II en zijn Congo. Volgens liberaal minister Bart Somers moeten we dat verleden van ons afschudden en zoveel mogelijk alle verwijzingen uit het straatbeeld laten verdwijnen, of kaderen.

Belgisch Congo

Standbeelden die verwijzen naar deze periode kunnen volgens Somers best naar een museum verhuizen of op zijn minst geduid worden middels een plakkaatje met de nodige, verontschuldigende, uitleg. Alsof wij, Vlamingen, 60 jaar na het einde van de Belgische zwarte kolonie Congo, ons schuldig zouden moeten voelen. Het uitwissen van de sporen naar dat verleden kan men gerust plaatsen onder de noemer 'geschiedvervalsing'.

Voor het Vlaams Belang is dit uiteraard een dubbeltje op zijn kant. 'De Congo' was immers een bezit van de Belgische familie Saksen-Coburg. In die zin lijkt het misschien vreemd dat wij als Vlaams-nationalisten nu de verdediging lijken op te nemen van deze familie. Niets is minder waar natuurlijk. Ook wij verwerpen de wandaden die zich hebben voorgedaan onder leiding van Leopold II, laat dat voor eens en voor altijd duidelijk gezegd zijn.

Congo in Balen

Ook in Balen, meer bepaald in Wezel hebben we de Congostraat, vindt ieder jaar Congo Kermis plaats en bestond vroeger het door iedereen gekende café Congo. Volgens minister Somers' logica zou dit een probleem heten, ware het niet dat deze benamingen niets te maken hebben met het koloniale verleden. De afkomst is momenteel nog wat onzeker, maar we geven twee verklaringen mee, die we kregen via de erfgoeddienst van onze gemeente.

Enerzijds is er het verhaal van de straatnaam, die al zou bestaan van voor 1900. Deze omgeving was immers een verlaten gebied, nogal doods zeg maar, en dat zou doen denken aan de Afrikaanse vlaktes, zoals we die kennen in Congo. Anderzijds is er de uitleg dat de fabrieksarbeiders van de munitiefabriek de 'poeier' tegen het einde van hun werkshift zo zwart als roet zagen, door het stof van steenkool en dergelijke. Dat deed de de Balenaren denken aan de zwartjes uit Congo. Mogelijks zijn er nog andere verklaringen.

Schriftelijke vragen

Om zowel de straatnaam als de naam van de kermis te laten beschermen, heeft onze fractieleider Bert Deckers een aantal schriftelijke vragen ingediend bij het gemeentebestuur. Zo wil hij onder andere weten of er al ooit klachten waren over de straat- en kermisnaam en hoe het gemeentebestuur op deze klachten reageerde of zou reageren, mochten die nog binnenkomen in de toekomst. Voor onze fractie mogen deze benamingen niet verdwijnen.

Tevens vraagt raadslid Deckers of de gemeente de juiste afkomst van de benamingen kan laten uitzoeken en vervolgens op de website plaatsen van de gemeente Balen. Hiermee wil het Vlaams Belang voorkomen dat er een ongepaste hysterie zou ontstaan over de vermelding van 'Congo' in benamingen die geen enkele verwijzing naar het Belgische koloniale verleden hebben. Balenaren hebben immers geen enkele behoefte aan liberale symboolpolitiek, die helemaal tot niets leidt, tenzij tot polarisering.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF