menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt behoud landelijk karakter Balen na goedkeuring 2 nieuwe kavels naast natuurgebied Scheps

Tijdens de gemeenteraad van mei werden een aantal verkavelingen goedgekeurd in de wijk Scheps. Deze nieuwe kavels grenzen aan het prachtige natuurgebied Scheps. Onze fractie heeft deze verkavelingen niet goedgekeurd, omdat hiermee de gemeente weer een beetje aan landelijkheid inboet.

Fractievoorzitter Bert Deckers: "Het Vlaams Belang vindt dat teveel landelijk gebied in Vlaanderen wordt verkaveld. We zullen dit punt niet afkeuren, omdat deze verkavelingen nu eenmaal wettelijk toegelaten zijn volgens de inkleuring, maar we betreuren toch enigszins dat nog veel landelijk gebied op deze manier verloren gaat. Daarom onze onthouding."

De jongste jaren gaat er terecht veel aandacht naar ons milieu en de natuur. De plannen van de Vlaamse overheid voor een betonstop zijn daar een voorbeeld van, maar ook de extra bescherming van landelijke gebieden. Bovendien grenzen we met een aantal wijken aan de Netevallei, met de nodige wateroverlast als rechtstreeks gevolg. Onze fractie zal daarom nauwgezet toezien op het verkavelen van gronden in deze kwetsbare gebieden.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF