menu
Word Lid
Vlaams Belang verzet zich tegen mega kippenbedrijf op grens Meerhout-Balen

Tijdens de gemeenteraad van mei zal het Vlaams Belang vragen aan het gemeentebestuur om bezwaar aan te tekenen tegen de komst van een industrieel kippenverwerkingsbedrijf, dat zich wil vestigen op de grens van Meerhout met Balen-Hulsen. Dit bedrijf wil twee stallen bouwen aan de Volmolenstraat met elk een capaciteit van maar liefst 42.000 kippen.

Het Vlaams Belang ziet de komst van een bedrijf, dat op die grote schaal kippenvlees verwerkt - en dus zonder twijfel zich zal richten op export - niet zitten. Zowel in Meerhout als in Balen zal het Vlaams Belang zich hiertegen verzetten. "Het gaat hier niet om 84.000 vleeskuikens per jaar, het gaat hier over een cyclus die zich 8 keer per jaar herhaalt en dit met een capaciteit van 42.000 kippen per stal. Met andere woorden spreken we hier over bijna 700.000 kippen op jaarbasis!" aldus Vlaams Belang-fractievoorzitter in Meerhout Mannu Dox.

Balens Vlaams Belang-fractievoorzitter Bert Deckers vult aan: "Voor de mensen uit Balen-Hulsen, die op amper 300 meter van het geplande bedrijf wonen, zal het overlast met zich meebrengen. Niet alleen gaat er sowieso geurhinder zijn, ook de N110 gaat extra belast worden door het toenemende vrachtverkeer dat dagelijks van en naar het bedrijf zal rijden. Veel werkgelegenheid zal dit bedrijf bovendien niet opleveren, aangezien dit soort kweekstallen quasi volledig geautomatiseerd werken."

Het bedrijf wordt door VLAREM bestempeld als een klasse 1 bedrijf. Dat betekent dat het zich bevindt in de graad waar de meeste overlast verwacht wordt. Een vergunning van de provincie is dan ook nodig, wil dit bedrijf zich kunnen vestigen in Meerhout. Momenteel loopt er nog tot 7 juni een openbaar onderzoek, waarbij eenieder die dat wil, bezwaren kan indienen. De gemeente Meerhout heeft al aan haar inwoners laten weten dat ze bezwaren kunnen indienen en in Balen zal de Vlaams Belang-fractie aan het gemeentebestuur vragen om ook de nodige ruchtbaarheid aan dit dossier te geven, het liefst door zelf bezwaren neer te leggen bij de provincie Antwerpen.

Meer info kan u vinden in de twee bijlagen, namelijk de tussenkomsten van de beide Vlaams Belang-fracties.

Download het bestand 'Affiche A4', print het af en hang het aan uw raam. Kom mee in het verzet!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF