menu
Word Lid
Vlaams Belang stemt tegen financiële corona-steun door gemeente aan buitenland: "Balenaar moet op de eerste plaats komen! Hier zijn ook financiële problemen."

De gemeente Balen stort 2500 euro in de pot van het consortium 1212, dat werd beslist tijdens de jongste gemeenteraad. Deze verzameling van 7 ngo's wil met dat geld corona bestrijden in een 40-tal derdewereldlanden. Het Vlaams Belang stemde tegen. Fractievoorzitter Bert Deckers: "We zijn ervan overtuigd dat op dit ogenblik de beschikbare middelen, waarvoor de Balense belastingbetaler betaalt, dienen gestoken te worden in de bestrijding van het coronavirus in onze eigen gemeente."

Onze fractie bedankte het bestuur voor de gekregen mondmaskers, maar wijst erop dat die factuur natuurlijk ook betaald dient te worden en dat er nog andere corona-gerelateerde zaken op ons afkomen die eveneens geld kosten: "Er zullen ongetwijfeld mensen en gezinnen aankloppen bij het OCMW om financiële steun en naar verluidt zou dat nu al aan het gebeuren zijn. Er gaan bovendien nog extra kosten op ons afkomen, waar we nu nog niet meteen aan denken. Het licht aan het einde van de tunnel is voor onze eigen gemeente nog niet in zicht, maar we gaan wel al centen uitdelen aan het buitenland."

"Het licht aan het einde van de tunnel is voor onze eigen gemeente nog niet in zicht, maar we gaan wel al centen uitdelen aan het buitenland." - fractievoorzitter Bert Deckers

Het Vlaams Belang gaf ook mee dat de Europese Unie met ons belastinggeld al 3 miljard steun verleent aan niet-EU landen en dat er bovendien het plan wordt uitgewerkt door diezelfde EU om voor nog eens 20 miljard euro steun te verlenen aan niet EU-landen, waaronder de 40 derdewereldlanden waar het consortium 1212 nu geld voor inzamelt. Ook de verhoudingen zijn niet logisch om vanuit ons land belastinggeld te steken in corona-steun aan het buitenland: "Laten we hierbij ook even aanstippen dat, volgens de meest recente officiële cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie, in heel wat van deze landen [...] het aantal corona-overlijdens rond de 100 ligt. 100, geen 1000 of zoals in België, bijna 10.000. [...] Ons land zit aan de top van het aantal overlijdens door corona. Ook onze bevolking kan de nodige financiële ruggensteun nu en in de toekomst gebruiken."

Dat er voor minstens 14% van de gestorte 2500 euro blijft plakken aan de 7 organisaties werd ook benadrukt: "Wij zouden als lokaal bestuur 2500 euro weggeven, waarvan volgens de website van 1212 als meteen 350 euro vanaf gaat naar de zeven hulporganisaties aan – zeg maar – administratieve kosten. Volgens de huidige verdeelsleutel zou er dus van het totale bedrag immers 86% van het totale bedrag besteed worden aan concrete hulp." Onze fractievoorzitter besloot met een oproep om in de eerste plaats de Balenaar te steunen: "Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat deze 2500 euro niet besteed wordt aan het consortium 1212, maar wel aan de steunmaatregelen die we met de gemeente Balen aan het uitwerken zijn voor onze eigen bevolking. Laten we in deze crisistijd voor één keer het gezond verstand zegevieren in deze materie en zorgen dat de Balenaren op de eerste plaats komen."

(De volledige tussenkomst kan u lezen in het pdf-document in bijlage of door hier te klikken.)

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF