menu
Word Lid
Vlaams Belang en Voorpost voeren actie voor de gemeenteraad van Lommel

“Van tijdelijke opvang tot opdrijven tot de maximumcapaciteit, genoeg is genoeg!”

Eind 2018 kregen de Lommelaars te horen dat het Parelstrand opnieuw tot 500 asielzoekers zou opvangen. Met de vorige opvang - die niet zonder incidenten verliep - in het achterhoofd, zagen heel wat inwoners van Lommel het met lede ogen aan. Omdat in Lommel geen Vlaams Belang actief was, nam Vlaams Belang Balen-Olmen het initiatief om, samen met de nationalistische actiegroep Voorpost, het ongenoegen van de bezorgde burgers kenbaar te maken aan de ingang van het Parelstrand op 23 december 2018.

Fedasil beloofde dat de opvang tijdelijk was, tot na de winter van 2018-2019. Ondertussen zijn we ruim een jaar verder en werd de opvang niet stopgezet, wel integendeel, Fedasil verhoogde de opvang tot de maximumcapaciteit van niet minder dan 950 asielzoekers. Dat zijn er 200 meer dan de opvang in 2016. Mocht de onzekerheid en woede al groot zijn bij veel Lommelaars én inwoners van de omliggende gemeenten, dan bereikt deze stilaan een hoogtepunt. Zonder draagvlak bijna 1000 asielzoekers in één gemeente opvangen is ongezien.

Politici die deze beslissingen nemen hebben geen voeling meer met de realiteit. Zeker niet wanneer het gaat over een open opvangcentrum. Uit recente cijfers blijkt dat er nog nooit zoveel asielzoekers een verblijfsvergunning kregen toegekend dan tijdens de voorbije periode. Het Rekenhof kwam bovendien tot de vaststelling dat in het kader van gezinshereniging visa en verblijfsvergunningen automatisch en zonder enige controle worden toegekend. Dit op zich is al desastreus genoeg voor de demografische gevolgen, komt daar nog bij dat deze praktijk in strijd is met de – toch best zwakke – Europese regelgeving.

Voor het Vlaams Belang en Voorpost is het duidelijk. Deze opvang in het Parelstrand moet met onmiddellijke ingang teruggeschroefd worden. Na de huidige winter moet het Parelstrand terug beschikbaar zijn voor toeristen en de vaste bewoners, die door de eigenaar van het Parelstrand en Fedasil verjaagd werden. Vakantieparken moeten vakantieparken blijven. Legerkazernes moeten legerkazernes blijven, of een andere invulling krijgen ten dienste van onze mensen. De grenzen moeten in eerste instantie gesloten worden voor nieuwe asielzoekers en de dossiers van de huidige, in België verblijvende, asielzoekers moeten zo snel mogelijk afgehandeld worden zodat er met een effectief remigratiebeleid kan gestart worden.

Om die redenen zullen we met het Vlaams Belang van Balen-Olmen en Lommel actie voeren in samenwerking met Voorpost. Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens zal de aanwezigen toespreken en de bezorgde bewoners een hart onder de riem steken. Er wordt op 28 januari aanstaande verzameld om 19.30 uur aan het gemeentehuis van Lommel.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF