menu
Word Lid
Verwaarloosde honden weggehaald dankzij Vlaams Belang


Het Vlaams Belang is begaan met het welzijn van onze dieren. Zo zorgde onze fractieleider Bert Deckers ervoor dat een dossier van dierenverwaarlozing in Rosselaar in een stroomversnelling kwam. Onder druk van onze partij werden de eerste concrete stappen ondernomen door het gemeentebestuur.

Nadat buren meermaals de politie op de hoogte brachten en contact hadden met het gemeentebestuur, kwam het niet verder dan "de politie is niet bevoegd" en "we bekijken de situatie". Uiteindelijk stuurde de bezorgde buurtbewoners ten einde raad een mail naar alle gemeenteraadsleden van Balen-Olmen. Onze fractieleider reageerde meteen, waarop hij ter plaatse ging kijken met enkele buurtbewoners. Hij bleek ook de énige te zijn die gereageerd had op de mail.

Ook IOK was net daarvoor vaststellingen gaan doen en nam de situatie ernstig. Onze fractieleider stuurde daarop een aantal schriftelijke vragen naar het gemeentebestuur om de situatie nog maar eens onder de aandacht te brengen en om aan te dringen op een snelle afhandeling van dit precaire dossier. Onder andere twee honden waren er aan hun lot overgelaten en jankten 's nachts de ganse wijk wakker. Sommige bewoners sliepen daarom zelfs met oordopjes.

Uit de schriftelijke vragen bleek dat de politie wel degelijk bevoegd is voor dierenwelzijn. Het gemeentebestuur verzekerde ons dat ze het dossier nu echt ter harte gingen nemen, pv's opstellen bij vastgestelde inbreuken en effectief optreden tegen de verwaarlozing en kijk, nog geen week later krijgen we bericht van de buurtbewoners dat op zijn minst de twee in de steek gelaten honden al zijn weggehaald.

We blijven uiteraard dit dossier nauwlettend opvolgen, maar we mogen gerust stellen dat onze inbreng tegen deze dierenverwaarlozing niet gering is gebleken. Het Vlaams Belang is blijkbaar de enige partij in Balen-Olmen die inzit met het welzijn van onze dieren. En daar zijn we terecht trots op!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF