menu
Word Lid
Steun onze lokale handelaars tijdens de coronacrisis

Gisteren nam het Vlaams Belang het initiatief om op Google Maps een kaartje aan te maken waarop iedereen gemakkelijk kan terugvinden welke lokale handelaars nog open zijn, welke aan huis leveren en waar je kan afhalen. Ondertussen staan meer dan 50 handelaars op deze kaart. De ondersteuning van de lokale handel is essentieel tijdens de coronacrisis, want zij vormen de motor van onze Balense economie.

Anderzijds stelt het Vlaams Belang vast dat vanuit de gemeente tot nog toe weinig initiatief werd genomen om de lokale handelaars effectief en op korte termijn te ondersteunen. Op de sociale media vinden we vooral -geheel terechte - steun aan de zorgverleners, maar niets over de lokale handel. Enkel op de website van onze gemeente vind je, na een beetje zoekwerk, een summier lijstje van de handelaars die bereikbaar zijn.

Om de gemeente aan te sporen om meer initiatieven te nemen voor de lokale handelaars, stelde onze fractieleider Bert Deckers een aantal constructieve vragen aan de burgemeester en het schepencollege. Ondertussen kan je via het kaartje op Google Maps (klik hier) al vinden welke handelaars er nog open zijn.

Onder de afbeelding vind je de schriftelijke vragen.


Schriftelijke vraag 1 april 2020

Onderwerp: Ondersteuning Lokale Economie Tijdens de Coronacrisis

Toelichting

Terwijl heel wat werknemers van thuis uit verder kunnen werken tijdens de lockdown, anderen op economische werkloosheid zijn of velen nog gewoon dagelijks naar hun werk kunnen, is het voor de zelfstandigen zoeken naar oplossingen om deze crisis door te komen zonder te grote verliezen te lijden of erger, failliet te gaan. De door de hogere overheid opgelegde regels worden regelmatig aangepast, maar zijn op zich vrij duidelijk. Zo weten we dat handelszaken die geen vaste locatie hebben, geen afhaling of levering mogen verzorgen. Dat bleek bovendien ook uit jullie weigering aan een pizzabakker die enkel op verplaatsing pizza’s bakte. Andere horecazaken kunnen dan weer wel, binnen de vooropgestelde maatregelen, aan huis leveren of afhaling verzorgen.

In de gemeente Mol wordt heel hard ingezet op het welzijn van de Molse handelaars. Onder de noemer ‘Wij laten onze helden niet vallen’, zijn er heel wat maatregelen gebundeld die op een speelse, doch duidelijke manier worden gecommuniceerd naar de handelaars toe. Maar ook naar de klanten toe, want zolang de klanten niet op de hoogte zijn van welke handelaars al dan niet open zijn, heeft het weinig zin voor de handelaars om creatief om te springen met de maatregelen.

Hierbij heeft onze fractie de volgende vragen:

  • Waar vinden specifiek de handelaars informatie op de website van onze gemeente?
  • Is er overleg geweest met de lokale handelaarsverenigingen in verband met de maatregelen, steun vanuit de gemeente of extra initiatieven vanuit de gemeente specifiek voor de handelaars?
  • Welke initiatieven werden reeds genomen of staan in de steigers op (zeer) korte termijn?
  • Wanneer en hoe werd er specifiek vanuit de gemeente (dus niet van de hogere overheid, of een link op de website naar de maatregelen van de hogere overheid) gecommuniceerd naar de lokale handelaars inzake de coronapremie(s) en de combinatie van die premie(s) met het leveren en afhalen van goederen?
  • Werd de lijst die op de website staat met handelaars die open zijn, waar je kan afhalen en of ze leveren, gecommuniceerd via de sociale media of via de supermarkten zoals de gemeente Mol nu aan niet doen is middels een kleine brochure?
  • Werden bij de afgelasting van Balen Jaarmarkt en en de wekelijkse markten de foor- en marktkramers persoonlijk op de hoogte gebracht? Of hebben ze dit moeten vernemen via de media?

Met vriendelijke groeten

Bert Deckers
Vlaams Belang Balen-Olmen

Klik hier om het kaartje op Google Maps te bekijken.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF