menu
Word Lid
Sanering oud stort Echelpoel is onvoldoende, Vlaams Belang, N-VA en Open VLD Plus betreuren de huidige gang van zaken

In Olmen aan de Echelpoel bevindt zich een oud stort. De gemeente besliste, in samenspraak met OVAM, om dit stort te saneren. Daarvoor werden door OVAM drie manieren (varianten) gesuggereerd. De eerste en goedkoopste variant (om en bij de 200.000 euro) was het verwijderen van de beplanting, het afschrapen van de bovenlaag, het afdekken met een speciaal waterdoorlatend zeil en vervolgens het bedekken met een laag aarde. De derde variant, weliswaar de duurste (om en bij de 2 miljoen euro), betreft het volledig verwijderen van het stort. De gemeente koos voor de goedkoopste variant, maar daar is de oppositie van Balen-Olmen het niet mee eens.

Zowel het Vlaams Belang als de N-VA en Open VLD Plus zijn van mening dat de goedkoopste variant op lange termijn alsnog een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid in de omgeving van het oude stort. Immers, het doorsijpelende regenwater bereikt vroeg of laat de verschillende waterlopen in de directe omgeving van het stort en zo zouden er alsnog giftige stoffen terechtkomen bij heel wat Olmenaren. De studie van OVAM vermeldt duidelijk dat ze zelf geen weet hebben van gevolgen op lange termijn, omdat de drie vooropgestelde saneringsmodellen vrij recent zijn en er dus nog wetenschappelijke resultaten aan gekoppeld kunnen worden.

Afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad werd hierover dan ook gedebatteerd en daarbij vroeg het Vlaams Belang om de saneringswerken stop te zetten, de buurtbewoners te betrekken in het saneringsproject, in samenspraak met verschillende experten, om dan uiteindelijk over te gaan tot de derde variant. We beseffen maar al te goed dat 2 miljoen euro een grote hap uit het budget wegneemt, maar voor het Vlaams Belang gaat de volksgezondheid voor. Een stort, waar vermoedelijk ook asbest werd gedumpt, zomaar laten liggen en enkel afdekken met een zeil en wat aarde volstaat voor ons niet.

In overleg met Vlaams Belang en Open VLD Plus is een buurtbewoonster met kennis van zaken alvast verder aan het werken met andere experts (van de provincie en andere overheden) om OVAM mogelijk op andere gedachten te brengen. We komen hier met andere woorden nog op terug.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF