menu
Word Lid
Samenvoeging lokale markt en aFAIRlokal? Jazeker!

Onze gemeente werd uitgekozen voor het proefproject aFAIRlokal, een soort markt waarbij lokale boeren en telers hun producten kunnen aanprijzen en verkopen. Het project wordt volledig gefinancierd door de Europese Unie. Tegelijkertijd weten we dat de lokale markt in het centrum van Balen al jarenlang op sterven na dood is. Een spijtige evolutie, want als ontmoetingsplaats voor de Balenaren is een goed draaiende markt ideaal.

De N-VA stelde tijdens de jongste gemeenteraad voor om de lokale markt en de nieuw geplande 'boerenbelevingsmarkt' samen te voegen op éénzelfde tijdstip en locatie. Omdat ook dit idee voor ons niet meer dan logisch is, steunden wij met onze fractie dit voorstel. Als locatie vonden zowel N-VA, Open Vld als wijzelf dat het marktplein moest behouden blijven. Zo zou onder andere de lokale horeca ook voordeel halen uit de samenvoeging en de uiteindelijk verhoopte groei van de lokale markt.

Helaas is één van de voorwaarden van het Europese project het aanwezig zijn van een overdekte hal waar de boerenbelevingsmarkt moet plaatsvinden. De logica daarvan ontgaat ons volledig, maar dat maakt wel dat de locatie niét de Markt zal zijn, maar wél de Biesakker, waar het nieuwe ontmoetingscentrum staat. Bij de markten in de winterperiode, zo blijkt uit het antwoord van de burgemeester, zullen evenwel de marktkramers die op vrijdag op de Markt staan, mee naar de Biesakker verhuizen.

We gaan dit dossier met onze fractie nauwlettend opvolgen, want Balen heeft nood aan een volwaardige lokale markt en steun voor lokale boeren en handelaren is voor onze partij ook een must.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF