menu
Word Lid
Postbedeling per wagen niet volgens de regels, gemeente stuurt op vraag van Vlaams Belang brief naar bpost

Het Vlaams Belang uitte tijdens de jongste gemeenteraad haar bekommernissen over de postbedeling in een aantal Balense wijken die per wagen gebeurt. Het is namelijk zo dat een aantal postbeambten weinig tot geen rekening houdt met de verkeersregels. Er wordt tegen de richting in gereden, over het fietspad zelfs en dat soms aan een hoge snelheid. Bovendien zijn er heel wat voortuintjes die beschadigd zijn geraakt doordat de postbeambte van brievenbus naar brievenbus rijdt... over de voortuinen in plaats van over de rijweg.

Voor onze fractie redenen genoeg om aan de gemeente te vragen hier actie tegen te ondernemen. De post is een federale bevoegdheid, dus de gemeente kan niet rechtsreeks interveniëren. De burgemeester erkende echter het probleem en zei dat in het verleden over dezelfde problematiek al eens een brief werd geschreven naar de post van Balen. Hij was er zich er niet van bewust dat het probleem in een aantal wijken nog aanwezig zou zijn en zal dus opnieuw een brief richten aan de post met de vraag om erop toe te zien dat de postbeambtes per wagen zich aan de verkeersregels houden.

Hieronder de volledige tussenkomst van onze fractie:

Postbedeling bpost met de wagen

Sinds enige tijd wordt in verschillende wijken in Balen de post bedeeld met de wagen. Voorheen gebeurde dit in dezelfde wijken met de brommer of met de fiets. Deze manier van postbedeling verloopt volgens onze fractie allerminst volgens de vooropgestelde regelgeving. Uit eigen vaststellingen en uit een navraag die we deden via de sociale media, kregen we een honderdtal reacties binnen van bewoners, voetgangers en fietsers die zelf hebben ondervonden dat de huidige postbedeling met de wagen enorm onveilig verloopt. En ik ga ervan uit dat er ongetwijfeld in deze raad ook mensen zijn die dit met hun eigen ogen hebben kunnen vaststellen.

Het is namelijk zo dat de postbodes met de wagen het zich permitteren om de ganse tijd aan de linkerkant van de baan te rijden, in de meeste straten met andere woorden tegen de rijrichting in, zelfs over de fietspaden. De brievenbus bevindt zich op die manier immers aan het raam van de bestuurder. Mocht men rechts van de baan rijden, dan zou de postbediende in kwestie steeds moeten uitstappen om de brieven in de brievenbus te kunnen steken.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben namelijk ook in het besef dat de werkdruk bij bpost erg hoog ligt. De tijdsdruk zou met andere woorden een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het - en we mogen het zo toch wel noemen - onverantwoord rijgedrag tijdens de postbedeling. Deze tussenkomst is dan ook niet bedoeld als een aanval op de postbeambte die zijn werk binnen de opgelegde tijden probeert uit te voeren, integendeel. Het is het bedrijf bpost dat moet bekijken hoe deze gevaarlijke toestanden kunnen vermeden worden. Ik betwijfel zelfs of de bedeling met de wagen sneller is dan die per brommer. Maar daar zullen ongetwijfeld wel cijfers over bestaan, die ik vanzelfsprekend niet in mijn bezit heb.

Een bijkomende bekommernis zijn de nadelen die het met zich meebrengt door met de postwagens van brievenbus naar brievenbus te rijden. We weten dat er regels zijn rond de plaatsing van de brievenbus, de rooilijn is daarbij bijvoorbeeld een ijkpunt, maar daar kan bij een klacht discussie over bestaan, aangezien nog niet in alle straten de rooilijn definitief vastligt. Wat we vaststellen en waar we dus ook veel reacties op kregen bij de zelf georganiseerde steekproef, is het feit dat een aantal postbodes letterlijk van brievenbus naar brievenbus rijden en daarbij al heel wat voortuintjes hebben stukgereden en dat wordt allerminst geapprecieerd.

Onze fractie weet dat bpost een federale bevoegdheid is en bijgevolg de gemeente Balen weinig inspraak heeft over de werking van dit bedrijf en de manier waarop zij de post wensen te bedelen, maar onze gemeente is natuurlijk wel verantwoordelijk voor het doen naleven van de basisverkeersregels, zoals het rijden aan de juiste kant van de straat. Al is het maar om daarbij voetgangers en fietsers niet in gevaar te brengen. We zouden willen vragen dat onze gemeente bpost hierover aanspreekt en dat er gerichte controles komen op het naleven van de verkeersegels door de postbodes die met de wagen de post verdelen. We zullen hier met onze fractie sowieso in de nabije toekomst op terug komen, want het zou zonde zijn mochten er eerst ongelukken gebeuren vooraleer er actie ondernomen wordt.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF