menu
Word Lid
Onze ambitie: zero-sluikstort in 2023

Sluikstorten is een asociale, criminele daad. Het schaadt niet enkel de natuur, maar ook het uitzicht en het imago van de gemeente. Met het Vlaams Belang vragen we dat de gemeente Balen-Olmen een zero-sluikstortbeleid ambieert in 2023.

Onze fractieleider Bert Deckers vroeg in de jongste gemeenteraad de cijfers op van sluikstort in 2022. Daaruit blijkt dat er over het ganse jaar 88 aangiften werden gedaan. Dat is om de vier dagen een melding. Na onderzoek van het sluikstort konden 12 processen verbaal worden opgemaakt die leidden tot evenveel GAS-boetes.

Bert Deckers: "Het is belangrijk dat wordt gekeken naar de oorzaken van sluikstort. In de eerste plaats ligt onaangepast gedrag aan de basis en dat mogen we nooit tolereren. Anderzijds wordt als reden opgegeven dat de prijzen voor het containerpark te hoog zijn." We beamen dat de prijzen inderdaad te snel zijn gestegen, al werd onder het sluikstort ook heel wat afval gevonden dat je gratis kan aanbieden op het containerpark.

"Het is belangrijk dat wordt gekeken naar de oorzaken van sluikstort. In de eerste plaats ligt onaangepast gedrag aan de basis en dat mogen we nooit tolereren."


Ook lieten sommige betrapte sluikstorters weten dat ze te ver afwonen van het containerpark. "Dat is een vreemde redenering," aldus fractieleider Deckers. "Om bijvoorbeeld naar de Sint-Hubertusstraat te gaan, een plaats waar de meeste sluikstorters betrapt werden door de plaatsing van een mobiele camera, moet je al een heel eind gaan. Ongeacht waar je ook woont. Dan is de afstand naar het containerpark geen excuus."

Wat die mobiele camera's betreft werden er vorig jaar 5 mensen betrapt, die vervolgens op een GAS-boete getrakteerd werden. Het Vlaams Belang is duidelijk: sluikstort is asociaal, de inzet van de mobiele camera's moet omhoog en al onze inwoners moeten beseffen dat sluikstorten nooit getolereerd kan worden. Zo werken we samen aan een mooi Balen-Olmen!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF