menu
Word Lid
Na vraag van Vlaams Belang: minister Demir ziet 'Verschillende oplossingspistes' inzake Hondapark

Uit antwoorden die onze Vlaamse fractieleider Chris Janssens zopas kreeg van minister Zuhal Demir (N-VA), kunnen we goed en minder goed nieuws afleiden over het HondaPark. Fractieleider Vlaams Belang Balen-Olmen Bert Deckers: "Het goede nieuws is dat Demir ziet dat "Verschillende oplossingspistes" zich aandienen, Het mindere nieuws is dat dat nog wel even op zich kan laten wachten."

Chris Janssens (12 mei 2021): De minister verklaarde in commissie zelf ook dat “voor de motorsportfederatie het HondaPark een belangrijk circuit is, waar ook internationale wedstrijden gehouden worden” en dat ze “de sector maximaal wil ondersteunen in het zoeken naar oplossingen”. Heel wat vragen rond het HondaPark-dossier blijven echter nog steeds onbeantwoord:

  1. Heeft de minister inmiddels advies ontvangen van haar administratie en juridische adviseurs? Zo ja, wat zijn de conclusies ervan? Zo niet, wanneer verwacht ze dat advies te ontvangen?
  2. Welke initiatieven neemt de Vlaamse Regering momenteel nog omtrent het dossier rond het Balense HondaPark?

Minister Demir (15 juni 2021):

  1. Ik heb inderdaad advies ingewonnen. Verschillende oplossingspistes dienen zich aan. Hierover lopen momenteel nog besprekingen met zowel de getroffen sectoren als omwonenden.
  1. Zoals reeds eerder toegelicht moet ik dit dossier nu terug in overweging nemen en moet ik hierbij rekening houden met de redenen waarom de Raad van State de betrokken milieuvergunning heeft vernietigd en de betrokken sectorale voorwaarde buiten toepassing heeft gelaten. Het arrest van de Raad van State van 8 februari 2021 heeft gezag van gewijsde erga omnes voor wat betreft de uitgesproken vernietiging van de milieuvergunning. Dit gezag van gewijsde strekt zich ook uit tot de motieven die aan de vernietiging ten grondslag liggen.

    Het gaat om een complexe zaak. De juridische en technische analyse is nog niet helemaal afgerond. Er vond reeds overleg met de sector plaats. Binnenkort volgt overleg met een aantal buurtcomités. Ik wil en kan hier nu geen voorafname doen op dit onderzoek en op het advies van de adviesinstanties.

Bert Deckers: "We blijven met het Vlaams Belang (ook in Balen-Olmen) deze zaak uiteraard nauwgezet opvolgen en de nodige druk zetten om het dossier te laten vooruitgaan."

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF