menu
Word Lid
Mobiliteit moet verzekerd blijven

Vervoersmaatschappij De Lijn wil in Balen en Olmen 42 bushaltes schrappen. Het Vlaams Belang is het hier niet mee eens en vroeg op de gemeenteraad om meer uitleg.

Gemeenteraadslid Sandra Ruymaekers: "Van de 2103 haltes in de Vervoerregio Kempen gaan er niet minder dan 502 weg. In buurgemeenten Meerhout en Mol verdwijnen er respectievelijk 12 en 40 haltes en in onze gemeente in eerste instantie 42."

Uit het antwoord van de bevoegde schepen blijkt dat ook het gemeentebestuur niet te spreken is over het weghalen van opstapplaatsen voor openbaar vervoer in onze gemeente. Dat ook de media al waren ingelicht, nog voor de betrokken gemeenten op de hoogte waren van de plannen, viel in slechte aarde.

"Ondertussen vernamen we dat na gesprekken er 10 ‘gered’ zouden zijn. Dat maakt dat er nog steeds 32 haltes minder zullen zijn in de toekomst. De bereikbaarheid en mobiliteit binnen onze gemeente daalt hierdoor, iets wat we met onze fractie betreuren," aldus nog raadslid Sandra.

Het Balense gemeentebestuur gaf aan het hier niet zomaar bij te laten omdat mobiliteit voor iedereen belangrijk is. Onze fractie volgt het alleszins nauwgezet op.

(Door de afwezigheid van Sandra heeft fractieleider Bert Deckers het agendapunt overgenomen.)


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF