menu
Word Lid
Jaarmarkt Balen: welke maatregelen neemt onze gemeente aangaande het coronavirus? Vlaams Belang stelt de vraag aan het Balens gemeentebestuur

Onze fractie maakt zich stilaan een beetje zorgen over de snelle verspreiding van het Corona-virus. Voor alle duidelijkheid: we willen absoluut geen paniek zaaien, maar met onder andere Balen Jaarmarkt in het vooruitzicht, willen we weleens weten hoe onze gemeente Balen-Olmen voorbereid is op de komst van dit virus en welke maatregelen er genomen werden en nog zullen genomen worden. Met de onderstaande schriftelijke vragen, die onze fractievoorzitter Bert Deckers stelde aan het gemeentebestuur, proberen we hierover duidelijkheid te verschaffen.

Schriftelijke vraag 10 maart 2020

Onderwerp: Maatregelen Coronavirus

Toelichting

We vernemen iedere dag het nieuws aangaande de evolutie van de verspreiding van het Cornonavirus. In België stijgt het aantal iedere dag, in Italië bereikt men stilaan de kaap van 10.000 besmettingen en bijna 500 sterfgevallen ten gevolge van het virus en wereldwijd werden er in 108 landen in totaal net geen 115.000 besmettingen vastgesteld. Enkel in China zijn er dagelijks meer genezingen dan besmettingen, terwijl elders – waaronder Europa – het aantal besmettingen hoger ligt dan het aantal genezingen. (Bron: De Tijd) We mogen ons geen illusies maken, zonder daarbij in paniek te geraken, maar het virus zal vroeg of laat ook in onze gemeente opduiken.

Hierbij heeft onze fractie de volgende vragen:

  • Welke maatregelen heeft de gemeente Balen-Olmen genomen op het einde van de krokusvakantie bij de terugkomst van reizigers uit Noord-Italië?
  • Welke maatregelen nam of neemt de gemeente in de Balense scholen?
  • Welke maatregelen zal onze gemeente nemen aangaande Balen Jaarmarkt op het einde van deze maand en andere grote evenementen op Balens grondgebied in de nabije toekomst?
  • Op welke manier zullen onze inwoners geïnformeerd worden aangaande maatregelen met betrekking tot het Coronavirus?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF