menu
Word Lid
Integrale toespraak van Vlaams Belang-fractieleider Bert Deckers tijdens de succesvolle actie tegen 950 asielzoekers in Lommel

Onlangs voerden we met Vlaams Belang Balen-Olmen en Vlaams Belang Limburg met Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens een actie aan de gemeenteraad van Lommel tegen de uitbreiding van het asielcentrum in het Parelstrand naar 950 plaatsen. Ook Voorpost Limburg was één van de organisatoren. Er daagden een 150 moedige Vlamingen op die de huisvesting van 950 asielzoekers in Lommel niet zien zitten. Hieronder kan u de toespraak van onze fractieleider in de Balense gemeenteraad, Bert Deckers vinden, die al vanaf het begin van de nieuwe ingebruikname van het asielcentrum hiertegen protesteert.

Goedenavond vrienden uit Lommel,
Goedenavond vrienden uit Limburg,
Maar ook goedenavond vrienden uit Antwerpen en elders!

Toen we eind december 2018 een actie organiseerden aan de ingang van het Parelstrand, vlak voor daar de nieuwe opvang van de asielzoekers begon, vroeg een journalist me waarom iemand uit Balen in Lommel kwam betogen. De vraag verbaasde me enigszins, omdat de opvang van honderden asielzoekers en de potentiële overlast die daarmee gepaard gaat zich niet beperkt tot aan de grenzen van de gemeente waar de opvang plaatsvindt.

Bovendien plant de Belgische overheid nóg eens 50.000 extra opvangplaatsen. Dat betekent dat zowat alle gemeenten in Vlaanderen vroeg of laat te maken gaan krijgen met de opvang van asielzoekers. Maak u daar geen illusies over.

Wat de journalist natuurlijk niet kon weten is het feit dat ikzelf in Lommel werk en dat ik op die manier iedere dag verhalen hoor van inwoners en handelaars uit Lommel. Verhalen van mensen die wel degelijk geconfronteerd worden met overlast, veroorzaakt door de aanwezigheid van asielzoekers.

Om al deze redenen voelde ik, samen met Voorpost, de noodzaak om meer dan een jaar geleden in Lommel zelf actie te ondernemen tegen dit asielcentrum, waar aanvankelijk opnieuw, na een aantal jaren van rust, 500 asielzoekers zouden opgevangen worden. De beloofde tijdelijke winteropvang bleek al snel verlengd te worden tot op de dag van vandaag.

Meer zelfs - en dat is één van de hoofdredenen dat we hier vandaag staan – de opvang werd niet allen verlengd, ze werd bovendien opgetrokken tot de opvang van geen 500, maar wel 950 asielzoekers. Inderdaad, net geen 1000 mensen zullen in het Parelstrand een onderkomen vinden.

Hoelang deze opvang zou duren wordt er niet bij verteld. Laat staan dat Fedasil de kostprijs van deze opvang meedeelt. We weten wel dat een volwassen asielzoeker volgens de cijfers die voormalige staatssecretaris van asiel en migratie Francken zelf gebruikt gemiddeld 40 euro per dag kost. Dat wil zeggen dat de opvang van asielzoekers in het Parelstrand de belastingbetaler minstens 38.000 euro per dag zal gaan kosten. Dat is op jaarbasis bijna 14 miljoen euro! 14 miljoen euro, knoop dat goed in uw oren.

En dan gaat het ABVV, de socialistische vakbond vandaag in Brussel betogen voor een betere sociale zekerheid. Maar zijn het niet diezelfde socialisten die ervoor zorgen dat we overspoeld worden met nieuwe migranten? Zijn het niet diezelfde socialisten die de rechtse partijen voor ‘onmenselijk’ uitmaken omdat diezelfde partijen kritisch staan tegenover de massale opvang van asielzoekers?

Maar blijkbaar zien deze socialisten geen graten in een opvang van 38.000 euro per dag of 14 miljoen euro per jaar. En dit alleen nog maar in Lommel. Want 50.000 nieuwe opvangplaatsen, waar Fedasil van droomt, dat komt neer op 730 miljoen per jaar. Beste socialisten van ABVV, is dat dan geen geld dat nuttiger kan besteed worden aan onze sociale zekerheid? Jullie zouden niet in Brussel moeten staan vandaag, maar hier bij ons in Lommel. Het is duidelijk dat het Vlaams Belang dé partij is die aan de kant staat van de sociaal zwakkeren van onze maatschappij en zeker niet de socialisten!

Vooraleer ik het woord geef aan Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens, toch nog even een waarschuwing meegeven. Want straks gaat u naar huis, of drinkt u nog iets in de omgeving en dan komt misschien wel de drang om over deze actie een berichtje te plaatsen op de sociale media.

Weet dan dat dat niet zonder gevaar is! Weet dan dat uw bericht, dat ongetwijfeld kritisch zal zijn over de asielopvang gelezen gaat worden door de speurneuzen van de staatsveiligheid of de gerechtelijke politie. Want uw bericht wordt, omdat u kritisch bent over de gevolgen van massa-immigratie, ongetwijfeld gecatalogeerd als ‘haatbericht’ of een daad van ‘racisme’.

Overdrijf ik? Neen, en dat weet u. Steeds vaker worden na incidenten met asielzoekers niet de asielzoekers hard aangepakt door de politie, maar wél diegene die hun frustratie over de bewuste incidenten uitten op de sociale media. Wanneer de zoveelste vluchtelingen verdrinken op zee is het niet het beleid dat op de korrel wordt genomen, maar wel uw berichten over dat beleid. Wanneer een man uit Peer in coma wordt geslagen – en tot nader order nog steeds in coma ligt – is het niet de asielzoeker in kwestie die moet vrezen voor vervolging, maar wel u die er berichten over plaatst uit frustratie.

Beste vrienden, de politiek moet luisteren naar het volk, naar u. De politiek moet totaal anders. En daarom staan wij hier vanavond aan de gemeenteraad van Lommel. Genoeg is genoeg! Ik dank u.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF