menu
Word Lid
Hondapark kan gered worden, we leggen uit hoe!

We komen nog even terug op de vernietiging van de Raad van State van de vergunning van het Hondapark. Nu het stof is gaan liggen en nadat onze fractieleider Bert Deckers in de gemeenteraad van Balen-Olmen en de Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens in het Vlaams parlement de verdediging op zich namen van het Hondapark in het bijzonder en de motorcross in het algemeen, kunnen we een nabeschouwing geven en zeggen wat de volgende stappen zijn die genomen moeten worden.

De intrekking van de vergunning door de Raad van State is een belangrijke gebeurtenis die zich op dit moment gemakkelijk kan herhalen voor de drie overgebleven crossterreinen in Vlaanderen, indien de Vlaamse overheid niet snel en degelijk ingrijpt. Het positieve is dat de vergunning alsnog kan gered worden, mits degelijk werk van de ministers van Sport (Weyts - N-VA) en Omgeving (Demir - N-VA).

Het probleem Grondwet versus Vlarem II

Concreet is dit het probleem: de Belgische Grondwet verwacht een 'stand-still' van de milieuwetgeving. Dat betekent dat wat er nu aan milieuregelingen bestaat, er niet op achteruit mag gaan. Inzake de motorcross betekent dit volgens deze redenering dat 'lawaai' het milieu erop 'achteruit' doet gaan en dat mag dus niet.

Uitzonderingen, weliswaar voldoende gemotiveerd, zijn toegestaan. Vandaar dat Vlaanderen in 1999 Vlarem II heeft neergeschreven. Die moest bijvoorbeeld voor de motorcross een uitzondering toestaan op de hierboven beschreven Grondwettelijke stand-still. Dat heeft jarenlang goed gewerkt, totdat nu de Raad van State vond dat de motivering voor de motorcross toch niet volstond. Dit naar aanleiding van de klachten uiteraard van onder andere vzw Valk.

22 jaar na de feiten tot die vaststelling komen, is belachelijk, maar het opent wel de doos van Pandora. Want iedereen die wil, kan nu verwijzen naar dit arrest van de Raad van State om de vergunningen van de overige drie crossterreinen aan te vechten en zo te misschien ook te laten sluiten. Laat ons hopen dat het zover niet komt. En laat ons vooral hopen dat de Vlaamse regering deze fout snel rechtzet. Dat is het minste dat je van hen kan verwachten, naar de motorcrosswereld toe!

Conclusie

De bal ligt dus in het kamp van de Vlaamse overheid, die nu DRINGEND en DEGELIJK Vlarem II dient te herschrijven en zo een solide en juridische basis legt voor het behoud van onze motorcrossterreinen.

Bekijk hier de tussenkomst van Vlaams fractieleider Chris Janssens.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF