menu
Word Lid
Handelaars dankzij Vlaams Belang vrijgesteld van een financiële bijdrage aan de Kerstverlichting in Balen-Olmen

Vanaf zaterdag 7 december zal de Kerstverlichting branden in het centrum van onze gemeente. Ook in Olmen zal, net als op de Markt in Balen, een constructie komen waarmee een Kerstboom wordt voorgesteld. Dankzij het Vlaams Belang zullen de handelaars van de straten waar de verlichting wordt aangebracht voortaan vrijgesteld zijn van een bijdrage aan de kosten van deze Kerstverlichting.

Tot voor kort kwam de gemeente bij de zelfstandigen aankloppen om financieel bij te springen. Dit liep soms op tot wel 10.000 euro en onze fractie kaartte dit dan ook aan tijdens de gemeenteraad van november: "De sfeerverlichting in de winkelstraten in het centrum zorgt al enkele jaren voor discussie tussen het gemeentebestuur en een groot deel van de handelaars. Het rechtstreekse gevolg is dat er al enkele jaren amper sprake is van sfeerverlichting. Geen of amper sfeerverlichting, iets wat overigens iedere Balenaar zelf kan vaststellen, ontevreden zelfstandigen in de winkelstraten, … het zorgt helaas voor een domper op de feestvreugde tijdens deze – voor toch heel wat mensen – mooiste en gezelligste periode van het jaar. Daar moet toch iets aan gedaan kunnen worden?"

De bevoegde schepen gaf ons hierin gelijk en tijdens het schepencollege van 20 november werd beslist dat de gemeente zélf volledig zal instaan voor de plaatsing en bekostiging van de Kerstverlichting: "Energiekosten feestverlichting vallen ten laste van de gemeente Balen alsook de kosten voor de huur van beperkte kerstverlichting. Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om op het grondgebied kerstverlichting over de wegen te hangen. Op het marktplein in Balen en in Olmen zal de gemeente Balen een vlaggenmast van 9 meter hoog plaatsen met verlichting van 8 meter hoog van het type ‘Fairy Bell’. In Olmen wijzigt de locatie van de Veldstraat naar de Olmense Markt ter hoogte van de grondbuis op de gehandicaptenparking."

Uw stem voor het Vlaams Belang is bijgevolg geen zinloze stem geweest, wat sommigen ook mogen beweren.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF