menu
Word Lid
Gemeenteschool bezocht niet-erkende moskee "Ongepast!" aldus Vlaams Belang

Net voor het afsluiten van het politieke jaar, klaagde onze fractie een bezoek aan van Gemeentelijke Basisschool De Bijenkorf aan de niet-erkende Fatih-moskee in Beringen. De schepen van onderwijs argumenteerde dat de schoolkalender al vastlag nog voor de erkenning op aansturen van de staatsveiligheid door de Vlaamse overheid werd ingetrokken en dat klopt. Maar leerkrachten lezen ook kranten en hadden bijgevolg op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen. Ook was er van dit bezoek geen sprake in de schoolkalender en dat vinden we toch heel vreemd.

U kan alles nalezen hieronder in de tussenkomst van onze fractievoorzitter Bert Deckers. Eveneens kan u de geluidsopname beluisteren waarin ook de antwoorden van de bevoegde schepen te horen zijn.


Toegevoegd agendapunt gemeenteraad Balen

Onderwerp: Moskeebezoek De Bijenkorf van 25 april 2019

Toelichting

Interlevensbeschouwelijke competenties

Op 24 april vernam onze Vlaams Belang-fractie van enkele verontruste ouders dat de kinderen van het zesde leerjaar van De Bijenkorf een bezoek zouden brengen aan de Fatih-moskee in Beringen. Dit in het kader van de zogeheten interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school die het onderwijs dienen na te streven.

Op zich heeft onze partij helemaal geen problemen met het laten kennismaken van onze Vlaamse scholieren met de verschillende religies die al dan niet erkenning genieten in Vlaanderen. En het zal u misschien verbazen, maar in principe zouden moskeebezoeken daarbij een meerwaarde kunnen bieden. Maar daar staan consequenties tegenover, namelijk dat er dan evenzeer bezoeken gebracht worden aan religieuze gebedshuizen van alle andere erkende religies en eventueel andere huizen of gebouwen waar mensen samenkomen om bepaalde niet-religieuze gemene delers te beleven en aan elkaar door geven, zoals in het Huis voor Vrijzinnigen of het Huis van Tolerantie.

U zal begrijpen dat dit evenwel een onmogelijke of wel erg moeilijke opdracht is en dat het dan vragen oproept bij heel wat ouders van De Bijenkorf wanneer er specifiek gekozen wordt om een bezoek te brengen aan een moskee. Uit navraag blijkt dat er in gans het zesde jaar welgeteld één moslimleerling is en in het vijfde jaar zijn er drie. Dat doet eens temeer de vraag rijzen: waarom de noodzaak voor een moskeebezoek als extraatje bovenop de verkregen leerstof over religies in het klaslokaal? Wij zien er alvast de meerwaarde niet meer van in.

Niet-erkende moskee

Over het al dan niet bezoeken van een moskee en dit eventueel verplichten of niet, kunnen we nog lang discussiëren. Onze fractie zou daar willen voorstellen om deze bezoekjes te laten voor wat ze zijn. Wie of wat de verschillende religies zijn kan perfect aangeleerd worden vanop de schoolbanken en daar hoeven geen klasuitstappen aan te pas te komen. Dat is daaromtrent het standpunt van het Vlaams Belang.

Wat ons meer verontrust is het gegeven dat de moskee die bezocht werd gevolgd wordt door de staatsveiligheid en bovendien door een negatief rapport van de staatsveiligheid vorig jaar zelfs zijn erkenning is kwijtgespeeld. We moeten u hierbij niet vertellen dat in België moskeeën sneller vergunningen krijgen dan dat ze die weer kwijtspelen. Dit verlies van erkenning werd in beroep nog eens bevestigd.

Het rapport van de staatsveiligheid, kort samengevat, klaagt aan dat de Turks-religieuze DIYANET-beweging zich de jongste jaren - en vooral sinds de staatsgreep in Turkije - bezondigt aan het verzamelen en doorspelen aan de Turkse overheid van alle mogelijke informatie wereldwijd over de Gülen-beweging, die als staatsvijandelijk wordt beschouwd in Turkije. De bezochte – en dus niet langer erkende – Fatih-moskee in Beringen behoort tot dit DIYANET-netwerk.

Meer zelfs, de voormalige imam van de moskee in Beringen, Adil Sahin, is de tijdelijke vervanger van de Belgische attaché voor sociale en religieuze aangelegenheden van DIYANET op de Turkse ambassade. Deze man stelde op 26 september 2016 een paginalang rapport op met daarin een lijst van allemaal verschillende verenigingen, winkels, handeslzaken, culturele organisaties en zo meer die hij linkt aan de Gülen-beweging. Dit rapport speelde hij vervolgens door aan het Directoriaat-Generaal voor Externe Relaties van DIYANET in Ankara, Turkije.

Op basis van deze, toch wel verontrustende, informatie besloot de Vlaamse overheid om de erkenning van de Fatih-moskee in te trekken. En zoals eerder vermeld werd deze maatregel in beroep bevestigd.

Wat ons verontrust is dat een leerkracht een groep leerlingen van amper 11 à 12 jaar meeneemt naar deze moskee. Kon zij op de hoogte zijn van een vertrouwelijk rapport van de staatsveiligheid? Uiteraard niet. Kon zij op de hoogte zijn van de niet-erkende status van deze moskee? Uiteraard wel. Immers, één van de eerste zaken die je op Google vindt bij de zoekopdracht ‘Fatih-moskee Beringen’ zijn enkele nieuwsartikels over deze intrekking.

Daarbij enkele vragen aan de eindverantwoordelijke van dit moskeebezoek, namelijk de schepen van onderwijs:

  1. Is het noodzakelijk dat moskeeën bezocht worden door leerlingen van de Balense scholen?
  2. Werden nog andere klassen van Balense gemeentescholen meegenomen op moskeebezoek het afgelopen jaar en zo ja, welke moskeeën?
  3. Zou het niet logisch zijn dat een bezoek aan een moskee consequent wordt gecompenseerd door bezoeken aan andere religieuze en levensbeschouwelijke huizen?
  4. Hoe gaat u reageren op het feit dat een niet-erkende moskee werd bezocht die gevolgd wordt door de staatsveiligheid, door haar plaats in het wereldwijde Turkse DIYANET-netwerk, dat tot doel heeft invloed uit te oefenen op haar diaspora en dat sinds het aantreden van Erdogan bijna volledig onder invloed staat van de AKP?

Met vriendelijke groeten

Bert Deckers

Gemeenteraadslid

Vlaams Belang Balen-Olmen

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF