menu
Word Lid
Gemeentelijke infoavond wolven enkel voor eigenaars schapen

Op de jongste gemeenteraad stelde onze fractievoorzitter Bert Deckers de vraag of de geplande infoavond over de wolf of wolven die regelmatig in Balen zit(ten) enkel toegankelijk is voor landbouwers. Ook wilden we weten wanneer deze infoavond zou plaatsvinden. Het antwoord van de bevoegde schepen voor dierenwelzijn stelde teleur.

Enkel mensen met geregistreerde schapen krijgen binnenkort een uitnodiging om op 24 februari het één en ander te vernemen over de maatregelen die genomen worden door de aanwezigheid van de wolf of wolven in onze gemeente. Landbouwers en gewone burgers worden niet uitgenodigd.

Onze fractie zal aandringen op een infoavond die toegankelijk is voor iedere Balenaar, op een later tijdstip. Ook eigenaars van kleinvee en pluimvee kunnen immers nadelen ondervinden - of hebben die al ondervonden. Onze fractie heeft op zich geen problemen met dit relatief nieuwe verschijnsel, maar wil wel dat de burger voldoende geïnformeerd wordt zodat hij zijn dieren kan beschermen, mocht dat nodig blijken.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF