menu
Word Lid
Geen nieuwe windturbines in Balen-Olmen - standpunt Vlaams Belang

Nadat honderden bezwaren, ook van Balenaren, tegen een nieuwe windturbine aan de Berkenbossen waren binnengelopen en ook de gemeente Mol een negatief advies had gegeven voor de bouw ervan, heeft nu het provinciebestuur geen goedkeuring gegeven. De vierde windturbine komt er dus niet. Goed nieuws voor de bewoners in de omliggende wijken. Onze gemeente blijft echter niet gespaard van nieuwe windturbines, want naast Pakawi Park zullen wél twee windturbines geplaatst worden. De voorbereidende werken daarvoor zijn volop aan de gang.

Windmolens op land enkel in strikt afgebakende planlocaties

Terwijl we in Vlaanderen ons hoofd breken over de verrommeling van ons landschap en met een betonstop een einde willen maken aan het verdwijnen van open ruimte, bezaaien we diezelfde kostbare ruimte met gigantische windmolens. Wij willen een onmiddellijk eind maken aan deze industrialisering van de nog resterende open ruimte.

Op dit moment is de inplanting van windturbines bijna uitsluitend vraaggestuurd. Met andere woorden: er wordt een aanvraag voor de bouw van één of meerdere windmolens in een bepaald gebied ingediend en dan wordt bekeken of een vergunning wordt toegestaan. In ons dichtbevolkt Vlaanderen is het niet verwonderlijk dat veel van deze windprojecten gerealiseerd worden in de buurt van bewoning. Het is dan ook logisch dat bijna elk nieuw project kampt met buurtbewoners die zich verzetten tegen het plotse en onverwachte inplanten van windparken in hun landschap.

Klik hier voor al onze standpunten rond energie.

De beperkte hoeveelheid energie die een windturbine op land produceert weegt niet op tegen de esthetische vervuiling die ze met zich meebrengt. Vaak zien duizenden omwonenden het landschap waarin ze wonen op een dramatische manier beïnvloed worden door het optrekken van de stalen mastodonten. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een tijdelijke bouwstop voor nieuwe windprojecten op land. Er moet in de tussentijd zo snel mogelijk werk gemaakt worden van duidelijk afgebakende planlocaties waarbinnen de inplanting van windturbines nog mogelijk is. Voor de planlocaties moet gekeken worden naar gebieden waar windparken amper tot geen overlast veroorzaken. Hierbij kan ge- dacht worden aan haven- en industriegebieden.

Ook kan men enkel op deze manier plannen maken voor de toekomst van windenergie op land in Vlaanderen. Hoe kan je namelijk de gewenste capaciteit aan windenergie in 2030 bepalen als je niet weet hoeveel windmolens er überhaupt nog kunnen bijkomen?

Afbouw subsidiëring windenergie

In Vlaanderen geeft de overheid nog steeds financiële ondersteuning aan windmolens in de vorm van groenestroomcertificaten. Het gaat om honderden miljoenen euro’s belastinggeld. We hanteren dezelfde redenering voor windenergie als voor zonne-energie: de oversubsidiëring van een technologie die zonder subsidies kan, leidt enkel tot een duurde- re stroomfactuur voor iedereen. Er moet daarom een onmiddellijk eind gemaakt worden aan de subsidiëring van windprojecten.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF