menu
Word Lid
Geen grootwarenhuis in de Vaarstraat!

Nadat Jumbo probeerde om in Mol een vestiging te openen, probeert de winkelketen nu in het centrum van Balen voet aan grond te krijgen. Het Vlaams Belang heeft geen problemen met de grootwarenhuisketen op zich, maar plaatst bedenkingen bij de locatie en dan vooral de verkeershinder die daarmee gepaard zal gaan.

Geen tweede Molderdijk

De winkelketen wilde graag een vestiging openen aan de Turnhoutsebaan in Mol. Meteen werd daartegen geprotesteerd door zowel de bewoners als het gemeentebestuur. De hoofdreden was het verkeersinfarct dat dit met zich zou meebrengen. Op- en afrijdende klanten zouden de Turnhoutsebaan nog meer belasten dan nu al het geval is. De Molderdijk is daarbij ook een voorbeeld van hoe het compleet fout loopt inzake een vlotte verkeersdoorstroming door de gevestigde winkelketens.

Hetzelfde vrezen wij voor de plaats waar Jumbo zich wil vestigen in Balen. Op die locatie, waar voordien meubelzaak Dabo zich bevond, zal het aan- en afrijden van klanten de drukke verkeersas die de Vaartstraat is extra belasten. Auto’s komende van de Mol zullen goed moeten opletten voor stilstaande wagens die naar links willen afslaan richting de parking van het grootwarenhuis.

Onveilig voor (schoolgaande) fietsers

Een andere, zeer terechte bekommernis die ook in Mol leefde en zeker voor Balen geldt op de geplande plaats, is de veiligheid van de schoolgaande fietsers die nu al erg voorzichtig moeten zijn aan de Aldi, de Gamma en zo meer. Ter hoogte van de eventuele Jumbo is het zicht veel slechter dan de net genoemde winkels en dat maakt de situatie voor fietsers enorm gevaarlijk.

In Mol werd bovendien gevreesd voor sluipverkeer dat zou proberen de Turnhoutsebaan te vermijden omwille van het drukkere verkeer, ontstaan door de winkel. Ook dit is een argument dat we onderschrijven voor de situatie in Balen aan de geplande site voor Jumbo. Mensen die de situatie niet kennen en een vlotte doorgang zoeken, gaan ongetwijfeld de zijstraten inrijden en de buurten rond het grootwarenhuis belasten met onnodig verkeer.

Niet tégen Jumbo, wél voor veilig verkeer

Begrijp ons niet verkeerd, een nieuw grootwarenhuis zorgt zonder twijfel voor extra werkgelegenheid. De goedkope prijzen van de Jumbo kunnen misschien ook een positieve invloed hebben op de prijzen van omliggende concurrenten in dezelfde grootorde. Maar deze twee punten wegen niet op tegen de overlast die deze winkelketen in het centrum van Balen met zich mee zal brengen en de onveiligheid die daarmee gecreëerd wordt.

Het Vlaams Belang vraagt daarom aan het gemeentebestuur om geen toelating te geven voor de inplanting van een grootwarenhuis op deze locatie. Een alternatieve locatie, zoals de Steenweg op Leopoldsburg kan voor ons bijvoorbeeld wel.

Dien uw bezwaren in. Dit is belangrijk!

Via de link hieronder kan u zelf de aanvraag ­bekijken en vervolgens kan u via het Omgevingsloket of via het gemeentehuis van Balen-­Olmen uw bezwaren indienen tegen deze plannen. Doen!

Bezwaren indienen kan via www.omgevingsloket.be. Het dossier bekijken kan via balen.be/product/1066/openbare-onderzoeken-en-beslissingen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF