menu
Word Lid
Blijf van ons Hondapark!

Via de media vernamen we dat de Raad van State de vergunning van het crossterrein Hondapark in Olmen heeft ingetrokken. Deze beslissing is opnieuw een vuistslag in het gezicht van de honderdduizenden motocrossliefhebbers in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten.

Ons Hondapark, opgericht door Eric Geboers zaliger, heeft een roemruchte reputatie. Mede dankzij de natuurlijke zandheuvels vormde dit crosscircuit een ideaal trainingsparcours voor de beste motocrossers ter wereld. Het hoge niveau van de hindernissen is ongeëvenaard. Vele kampioenen hebben hier het beste uit zichzelf gehaald, anderen hebben er hun tanden soms letterlijk op stuk gebeten.

Meteen na de bekendmaking deelden we met onze fractie als eerste het harde nieuws op Facebook en kregen we op één etmaal tijd bijval van maar liefst 100.000 mensen. Wat ons betreft, ongezien. Enorm veel motocrossliefhebbers stuurden ons berichten en vroegen ons wat zij konden doen en wat wij voor hen konden doen. Een actie die we, samen met enkele corssers, op poten hadden gezet trok meteen honderden mensen aan en dus werd op de begrijpelijke vraag van eigenaar Marc beslist om deze plannen uit te stellen naar niet-coronatijden. Hij bedankte ons wel uitgebreid voor de steun.

Het enige wat ons nu nog rest is aandringen bij het gemeentebestuur tot het nemen van verdere stappen. Een beslissing van de Raad van State kan immers in cassatie aangevochten worden. Het betreurt ons ook enorm dat de bedoelingen van de tegenstanders van het Hondapark altijd radicaal eenduidig waren en nog steeds zijn: het park moet weg. Punt. Geen compromis, geen inschikkelijkheid, neen, blijven doorgaan totdat het gesloten wordt en totdat we bijgevolg in Vlaanderen van de ooit honderd crossparken in de jaren ’90, er nog drie zullen overhouden. Onvoorstelbaar!

Hierbij willen we toch ook even aanstippen dat het Vlaams Belang altijd zowat de enige partij is geweest op Vlaams niveau die steeds consequent de kar getrokken heeft van de motocross in Vlaanderen.

De gevolgen van het verdwijnen van alweer een crossterrein zijn niet te overzien, niet in het minst op vlak van veiligheid op de nog overblijvende crossterreinen. Een ander gevolg is dat - zoals nu ook bleek met de voorbereiding van onze afgelaste actie - onze crossers in het buitenland moeten gaan trainen. En zo verdwijnt stilaan één van onze Balense en Kempische troeven. Of zoals we het zegden in ons bericht op sociale media - en bedankt communicatiedienst van Balen om deze term over te nemen, de dag nadien - het Hondapark en de motocross behoren tot het DNA van Balen-Olmen. Blijf van ons Hondapark!

Daarom stellen we tijdens de gemeenteraad van februari deze vragen.

  • Gaat het gemeentebestuur de beslissing van de Raad van State aanvechten?
  • Indien ze dit niet zelf doen of kunnen, wordt dat de eigenaar van het Hondapark bijgestaan in de aanvechting van deze maatregel?
  • Wordt of werd er bemiddeld met de klagers die problemen hebben met het Hondapark?
  • Motorsport Vlaanderen zegt bereid te zijn het terrein over te kopen, mits een vergunning op termijn mogelijk is. Wat is de visie van de gemeente hierrond en welke stappen zullen worden ondernomen?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF