menu
Word Lid
"40% van leefloners in Balen van vreemde afkomst", bespreking meerjarenplan Balen-Olmen

Gisteren kwam de bespreking aan bod van de wijzigingen aan de meerjarenplannen van Balen-Olmen. Ook de Vlaams Belang-fractie had een aantal bedenkingen en opmerkingen bij de wijzigingen. U kan deze hieronder lezen en beluisteren.

Tussenkomst aanpassing meerjarenplan

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij zowat alle bestuursorganen in Vlaanderen: de aanpassing van het meerjarenplan. Bestuurders hebben ambities die de ene keer wat te hoog gegrepen zijn en de andere keer te laag. Het belangrijkste bij de evaluatie van de plannen zijn de juiste conclusies trekken. De tering naar de nering zetten. Zorgen dat op het einde van de rit, maar ook onderweg, de juiste doelgroepen de ondersteuning krijgen die ze op dat ogenblik nodig hebben.

Met het afgelopen coronajaar achter ons en één dat ons nog te wachten staat, werden er uitgaven gedaan die we onmogelijk konden voorzien. Met die wetenschap bekeken we met onze fractie deze aanpassing van het meerjarenplan. Maar al snel werd duidelijk dat de gemeente, door een aantal subsidies van de hogere overheden, niet noodzakelijk moest besparen om de geleden kosten te kunnen dekken.

Daarbij viel ons ook op dat de subsidie die we als gemeente ontvingen voor de bestrijding van armoede een fractie bedraagt van de werkingstoelage ten gevolge van corona voor cultuur, jeugd, sport en media. Wanneer we de bedragen die specifiek naar het OCMW gaan erbij tellen, meer bepaald de Federale subsidie COVID-19 en de subsidie voor voedselhulp, dan komen we nog niet aan de helft van het bedrag voor cultuur, jeugd, sport en media.

Nochtans scoren we in Balen-Olmen niet goed op de armoedebarometer. Het is dus een oprechte bekommernis van onze fractie. En begrijp ons niet verkeerd, we zeggen allerminst dat er minder geld van Vlaanderen moet komen voor cultuur, jeugd en andere zaken, zeker niet omdat de vrijetijdsbeleving in onze gemeente toeneemt. Een goede zaak, maar het verschil is opvallend. Dat we overigens slecht scoren op vlak van invaliditeit is geen verassing. Het is niet voor niets dat we met het Vlaams Belang geregeld druk zetten op betere voorzieningen inzake deze doelgroep.

Het verbaast ons trouwens dat bijna 40% van de Balense leefloners geen Belgische nationaliteit heeft. Deze groep trekt het gemiddelde fors naar beneden inzake de armoedecijfers. Waaraan ligt dit? Onze gemeente investeert toch in taalcursussen, ontmoetingsmomenten en zo meer? En ook de VDAB draagt meer dan zijn steentje bij aan de integratie van vreemdelingen op de arbeidsmarkt. Gelieve dit zeker aan te pakken de komende jaren.

Ik zei het reeds, de aangroei van de vrijetijdsbeleving is een goede zaak, evenals de gestage uitbreiding van onze wekelijkse vrijdagmarkt. Dure investeringen zoals bijvoorbeeld 40.000 euro voor airconditioning in de Kruierie willen we dan ook door de vingers zien, het kan de cultuurbeleving enkel maar ten goede komen, denken we dan.

Waar we dan minder tevreden over zijn is de tergend trage aanleg van het Balense rioleringsnetwerk. Als we de groeitabel erbij nemen en we trekken de huidige tendens door, gaan we over 20 jaar nog maar aan amper 60% van de gehele bezettingsgraad zitten. Zo duurt het nog wel even vooraleer iedereen zijn of haar woonst kan aansluiten op een deftige afwatering. Ondertussen betalen steeds meer mensen in Balen-Olmen belastingen voor een riolering die ze niet kunnen gebruiken.

Afsluiten willen we doen met de vraag waarom er eigenlijk jaarlijks 25.000 euro besteed wordt aan de Mondiale Adviesraad. 25.000 euro, dat is evenveel als de betoelaging van de Raad voor Gehandicapten en 150% meer dan het bedrag waar de Jeugdraad het jaarlijks mee moet stellen. Wat ons betreft mag het hele subsidiegebeuren rond mondiale projecten herbekeken worden. Wij willen geen einde van projectsubsidies in deze, maar de toekenning ervan vinden we meer iets voor de gemeenteraad zélf. Momenteel vloeit er teveel naar projecten die weinig tot geen return genereren, niet in het minst voor de mensen waar de projecten plaatsvinden.

We kunnen zo nog even doorgaan, maar dat zou ons te ver leiden. Om voorgaande en andere redenen zal de Vlaams Belang-fractie dan ook tegen deze aanpassingen van het meerjarenplan stemmen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF